Header Ads

แก้เครื่องค้าง ดับ เปิดไม่ติด Nokia lumiaแก้เครื่องค้าง ดับ เปิดไม่ติด lumia520 Hand reset
เสต็ปการกดตามนี้ครับค่อยๆทำตามวีดีโอก็ได­้
1.กดปุ่มปิด-เปิดเครื่อง 1 ครั้ง 
2.เครื่องจะสั่น และติด nokia ขึ้นมา
3.ให้รีบกดปุ่ม - ลดเสียง ค้างไว้
4.รอจนกว่าหน้าจอจะขึ้นเครื่องหมาย ! 
5.กดปุ่ม + เพิ่มเสียง สั้นๆ 1 ครั้ง
6.กดปุ่ม - ลดเสียง สั้นๆ 1 ครั้ง
7.กดปุ่ม ปิด-เปิดเครื่อง สั้นๆ 1 ครั้ง
8.กดปุ่ม - ลดเสียง สั้นๆ1 ครั้ง
 

ไม่มีความคิดเห็น